Sterk in vernieuwend onderwijs

Benieuwd wat u kunt doen om leergangen efficiënter te maken? Of wilt u onderzoeken hoe u studenten kunt verleiden, vastgrijpen en binden? Alias Onderwijs kijkt graag samen met u naar de criteria die aan uw studenten gesteld worden en hoe deze zo effectief mogelijk in uw leergangen, methoden en trainingen kunnen worden aangeboden.

Middels een quickscan onderzoekt Alias Onderwijs waar het systeem behoeften aan heeft, wat het resultaat van het leerproces moet zijn voor de cursist, de docent en de organisatie en hoe aan deze criteria kan worden voldaan. Bovenstaande uitkomsten vertaalt Alias Onderwijs naar een ontwerp waarin niets teveel en niets te weinig zit.

In het ontwerp zet Alias Onderwijs zoveel mogelijk moderne hulpmiddelen in waardoor het leersysteem wordt ontlast, docenten worden versterkt en de cursist wordt gestimuleerd om zijn eigen leerproces vorm te geven.

Herontwerpen, hoe gaat dat?
Alias Onderwijs identificeert welke elementen in de leergang te digitaliseren zijn en hoe deze met behulp van moderne technieken ingericht kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met kennis en kunde van uw medewerkers. Waar nodig traint Alias Onderwijs uw medewerkers en verzorgt zij praktische tools om expertise te borgen.

Nieuwe mogelijkheden
Doordat uw leergang efficiënter wordt ingericht ontstaat er mogelijk ruimte in uw leergang. Hoe wilt u deze ‘nieuwe’ ruimte invullen? Alias Onderwijs denkt met u mee.

Liever snel aan de slag?
Alias Onderwijs biedt diverse leermethoden die u direct in uw eigen leergangen kunt inzetten. Tevens biedt de Alias Onderwijs verschillende trainingen om uw eigen ICT-expertise te vergroten.
Deze methoden en trainingen kunnen direct een bijdragen leveren aan een eerste stap in het herontwerpen van uw leergangen!